decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Kā izvēlēties naktsmītni, kas tiešām ievēro ekotūrisma principus?

Ekotūrisms un ekoloģisks dzīvesveids kopumā mūsdienās ir uzskatāms pat par sava veida aktualitāti un modes lietu. Cilvēki arvien vairāk sāk piedomāt pie tā, kā viņu rīcība ietekmē apkārtējo vidi, tāpēc izvēlas ekoloģiskus un ilgtspējīgus produktus un pakalpojumus. Arī komersanti ir informēti par cilvēku vēlmi saudzēt dabu un nereti visu pozicionē kā ekoloģisku, pinjaman uang cepat, bioloģisku, ilgtspējīgu utt. Diemžēl, tikai neliela daļa no tā visa, kas tiek reklamēts kā ekoloģisks un videi draudzīgs, tāds patiešām ir. Tas attiecas arī uz ekotūrismu un naktsmītnēm, kas sevi pozicionē kā videi draudzīgas. Kā noskaidrot, vai naktsmītne patiešām ievēro ekoloģijas un ilgtspējības principus, vai vienkārši vēlas sev pozitīvu reklāmu.

Vai viesnīca nodarbina vietējos iedzīvotājus un izmato vietējos produktus?

Mūsdienās ārzemnieku nodarbināšana tūrisma industrijā ir ļoti tipiska. Uzņēmumi vai nu meklē kvalificētāku darbaspēku, kuru nevar atrast starp vietējiem, vai arī tieši pretēji, meklē lētāku darbaspēku no mazāk attīstītām valstīm vai reģioniem. Tas ir pret ilgtspējības principiem, jo šāda prakse grauj vietējo ekonomiku. Nauda aizplūst no konkrētā tūrisma galamērķa un nonāk darbinieku mītnes vietās. Tāpat, noskaidrojiet, vai viesnīcas restorānā tiek gatavoti ēdieni no vietējiem produktiem, vai arī tie tiek ievesti no citurienes. Arī tas lielā mērā ietekmē vietējo ekonomiku, jo šī nauda, ko viesnīca maksā par produktiem var nonākt vai nu atpakaļ pie vietējiem fermeriem vai arī aizplūst uz citām pilsētām vai valstīm.

Vai viesnīcai ir izstrādāta resursu taupīšanas politika?

Tā kā viesnīcu industrija ir viena no videi nedraudzīgākajām visā pasaulē tieši neracionālas resursu izmantošanas dēļ, ļoti būtiski ir noskaidrot, vai viesnīcai ir izstrādāta resursu taupīšanas politika. Parasti tajā tiek iesaistīts klients, aicinot viņu atkārtoti izmantot savus dvieļus, gultasveļu un retāk izmantojot uzkopšanu numurā. Praktiski tas nozīmē, ka viesnīca informē klientus par šādu iespēju, resursu taupīšanas nolūkos un pēc tam klients pats var izlemt, vai viņam tīri dvieļi un numurs ir nepieciešams katru dienu, vai tomēr vide viņam ir svarīgāka.

Vai viesnīca izmanto alternatīvos enerģijas avotus?

Viena no lielākajām vides problēmām mūsdienās ir tieši CO2 izmeši, kas izraisa klimta pārmaiņas un globālo sasilšanu. Tie rodas galvenokārt no fosilā kurināmā, tāpēc arvien lielāks uzsvars tiek liekts uz atjaunojamo jeb alternatīvo energoresursu izmantošanu. Ja viesnīca aktīvi izmanto saules vai vēja enerģiju, tā ievērojami samazina savu radīto ekoloģisko pēdu un mazina industrijas negatīvo ietekmi uz vidi kopumā.

Vai viesnīca iesaistās vietējās kopienas atbalstīšanā?

Tomēr ekotūrisms nozīmē ko vairāk par cenšanos nodarīt mazāku kaitējumu videi un vietējai sabiedrībai. Tas nozīmē arī aktīvu iesaisti vietējās kopienas un galamērķa veidošanā un aizsargāšanā, kā arī pinjaman tanpa jaminan. Painteresējieties, vai viesnīca iesaistās kādos labdarības projektos vai tā pati aktīvi strādā pie galamērķa attīstības un vietējās dabas un kultūras aizsargāšanas. Ja viesnīca patiešām rūpējas par to, lai vide kopumā un vietējie tūrisma objekti un daba tiktu aizsargāta un uzlabota, nevis tikai interesējas par savu peļņu, tā ir pelnījusi saukties par eko viesnīcu.

loading
×